Två elever tittar i lärobok.

Information om förändringar på skoleenheter från höstterminen 2021

Publicerad 24 november 2020

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Läs mer här om vad förändringarna innebär för Gunnestorpsskolan.

Nu har grundskoleförvaltningen tagit det första steget för att införa en ny organisation för skolenheterna från och med att läsåret startar hösten 2021. Den 14 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden att slå samman skolenheter som finns på samma adress från läsåret startar hösten 2021.

Förändringen genomförs bland annat för att ge eleven en tydligare väg genom skolan genom sammanhållna stadier. Detta för att ge en tryggare skolgång.

Ett annat skäl är att ge skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. I slutändan handlar det om att vi ska kunna ge alla elever en undervisning av hög kvalitet.

Gunnestorpsskolan F-6 berörs inte av beslutet:

  • Gunnestorpsskolan F-6 är en av de skolorna som inte berörs av beslutet eftersom vi inte har flera skolenheter på samma adress. Vår skolenhet fortsätter att vara Gunnestorpsskolan F-6 från höstterminen 2021.
  • Elever som går i årskurs 6 på Gunnestorpsskolan behöver precis som tidigare år byta skolenhet inför år 7 höstterminen 2021. Du som vårdnadshavare kommer att kunna önska vilken skolenhet du helst vill att ditt barn ska börja i. Hur ni gör för att ansöka får ni mer information om senare i höst.

Mer information

Politikerna i grundskolenämnden beslutade i juni, 2020 att en ny organisation för skolenheterna ska införas från läsårsstart hösten 2021. På www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation kan du läsa mer om bakgrunden till förändringarna. Här hittar du frågor och svar och en förteckning över vilka förändringar som görs på skolenheterna.