Aktuellt

  • Information om förändringar på skoleenheter från höstterminen 2021

    Publicerad 24 november 2020
    Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Läs mer här om vad förändringarna innebär för Gunnestorpsskolan.
  • Eleven leder utvecklingen

    Publicerad 13 februari 2019
    Eleverna i femman och sexan på Gunnestorpskolan leder sina egna utvecklingssamtal. Genom att ta eget ansvar för sitt lärande får eleven insyn i sin kunskapsutveckling, säger Anna Öberg som är deras lärare.