Foto: Lo Birgersson

Aktiviteter

Alla som bor hos oss ska ha upplevelsen av Den goda dagen - varje dag. Det innebär att du får möjlighet till god vård och omsorg utifrån dina behov, önskemål och dina tidigare levnadsvanor.

En meningsfylld vardag är viktigt för alla. Vad gjorde du innan du flyttade till oss?

Du och din kontaktperson pratar om vad som är en meningsfull vardag just för dig. Det finns möjlighet till individuella aktiviteter och gruppaktiviteter. I sällskap med andra kan du till exempel välja bland aktiviteter som sittgympa, spela bingo, läsa böcker i en bokcirkel, lyssna på musik, filmkvällar och mycket mer.

Träffpunkter

I Angered finns flera träffpunkter för seniorer och för personer med funktionsnedsättning. Här kan du umgås med andra, fika och delta i olika aktiviteter. Träffpunkterna är öppna för alla. Hit kan du komma oavsett om du har stöd eller beviljat bistånd.