Foto: Lena Johansson

Vår förskola

Gunn Wållgrens förskola hittar du i direkt anslutning till delsjöområdet. Vår närhet till skogen nyttjar vi flitigt och i skogen ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik och att utforska naturen. Du möts av en stor gård som används flitigt och utmanar ditt barn till rörelseaktivitet.

Våra avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar med barn 1–5 år. På Skogen finns Almen och Kastanjen och på Ängen finns Linden och Lönnen.


Verksamhet

Förskoletiden ska vara en tid av lustfullt lärande. Vi ser varje barns förmåga, lust, vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara trygg och utmanande och en tid för upptäckarglädje.
Vi strävar efter en tillåtande innemiljö där materialet är tillgängligt och placerat på barnens nivå. Barnen ska ges möjlighet till delaktighet genom att bli lyssnade på och delge sina tankar.

För att alla barn ska få möjlighet att göra sin röst hörd och kunna påverka sin vardag utifrån sina önskemål delar vi dagligen upp barnen i mindre grupper, både ute och inne.