Foto: Lena Johansson

Vår förskola


Gunn Wållgrens förskola hittar du i direkt anslutning till delsjöområdet. Vår närhet till skogen nyttjar vi flitigt och i skogen ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik och att utforska naturen. Du möts av en stor gård som används flitigt och utmanar ditt barn till rörelseaktivitet.

Förskolan

Gunn Wållgrens förskola är belägen i område Skår och har fyra avdelningar, Almen, Linden, Lönnen och Kastanjen. Alla avdelningar har åldersblandade grupper 1–5 år.  Vi arbetar för att skapa ett lärande inomhus likväl som utomhus och vår placering erbjuder möjlighet till spännande naturupplevelser eftersom förskolan ligger nära skog och grönområde. Vår förskola ska vara trygg och utmanande och en tid för upptäckarglädje.

Verksamhet

Vi har hållbar utveckling som fokus vilket innebär att undervisningen kännetecknas av frågeställningar om ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet.

Vi arbetar projektinriktat, ett arbetssätt som innebär en möjlighet för barnen att stanna upp vid ämnen och frågor som fascinerar dem och som de vill fördjupa sig i. Genom att observera och vara nyfikna på barnens intressen fångar vi upp frågor, tankar och idéer som leder till korta eller långvariga projekt. Vi kan också arrangera situationer som väcker barnens nyfikenhet.

Det utforskande arbetet sker ofta i mindre grupper och utvecklas utifrån barnens egna frågeställningar och problemlösningar. På detta sätt blir barnen delaktiga i verksamheten och kan påverka dess innehåll. Vi dokumenterar barnens tillvägagångssätt och deras läroprocesser och barnens nya frågor och intressen leder projektet vidare