Vår skola

Guldhedsskolan ligger vid knutpunkten Wavrinskys plats och här finns cirka 450 elever från skolår 3–9. Vi utgår ifrån att alla kan och vill lära sig så mycket som möjligt. Här står eleven och kunskapen i centrum.

På Guldhedsskolan finns ungefär 450 elever från skolår 3–9 och fritidshemmet Guldgruvan. Det här är en av stadsdelen Centrums två kommunala högstadium. Guldhedsskolan är den naturliga fortsättningen för elever som går i f–2 på Mossebergsskolan, f–5 på Gustaviskolan och Landalaskolan och Johannebergsskolan efter åk 6. Vi har också en klass för nyanlända elever i åk 7–9.

Guldhedsskolan är känd för sin öppna atmosfär, sin personliga anda och för sitt engagemang - från personal, elever och föräldrar. Vi stödjer eleverna i deras utveckling till mogna, ansvarstagande personer med självförtroende och förmåga att samspela med andra.

Närhet både till natur och kultur

Guldhedsskolan ligger vid Wavrinskys plats, mellan Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers, ett stenkast från Doktor Fries torg. Intill skolan ligger ett mindre skogsområde och en fotbollsplan med konstgräs som eleverna besöker på rasterna. Skolgården är stor med möjlighet till många olika aktiviteter.

Skolan samarbetar med och besöker ofta Guldhedens bibliotek på Doktor Fries Torg. Närheten till kommunikationer gör det enkelt för skolan att ta del av stadens kulturutbud i form av skolbio, teatrar och andra kulturevenemang. Eleverna uppmuntras  också till eget skapande i bild, slöjd och musik. På skolan finns tillgång till filmsal och musikstudio.

Fokus på baskunskaperna

På Guldhedsskolan får eleverna en bred utbildning med fokus på gedigna baskunskaper i alla ämnen. Här arbetar engagerade ämneslärare med rätt kompetens för ämnena de undervisar i. Vi har höga förväntningar på våra elever och vill ge dem möjlighet att påverka och skapa sin egen framtid.

Vi tror att kontinuerlig feedback har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling. Lärarna tar kontinuerligt reda på var eleverna befinner sig i förståelse och anpassar sin undervisning utifrån det.

Elevernas och lärarnas goda arbete resulterade vårterminen 2015 i att Centrums nior hade högst meritvärde i Göteborg.

En uppmuntrande skola

Vi utgår ifrån att alla elever kan och vill lära sig så mycket som möjligt. Självkänslan och självförtroendet växer när eleverna ser sin utveckling och resultaten av sina insatser. Därför tycker vi att det är viktigt med uppmuntran och beröm.

Vi hjälper varandra att vara delaktiga och vi låter alla vara med och samarbeta och bestämma på rätt nivå. Vi visar varandra respekt och hänsyn så att vi tillsammans kan känna gemenskap och trygghet och göra Guldhedsskolan till så bra skola som möjligt.

Guldhedsskolans guldkanter

På Guldhedsskolan vill vi ge våra elever tillgång till något mer, fler vägar framåt och möjligheter till stimulans. Vi kallar det våra guldkanter.

Vilka guldkanter vi erbjuder varierar över åren. Just nu har vi tre pågående verksamheter.

Här kan du läsa mer om våra guldkanter

Anmäl intresse att gå på skolan

Om du vill anmäla intresse att börja på skolan kan du läsa hur du gör för att välja eller byta skola här.