Aktuellt

  • Från handen till hjärnan

    Publicerad 27 maj 2021
    Helena arbetar som speciallärare på Guldhedsskolan. I sitt arbete möter hon elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Helena ger eleverna verktyg för att kunna hänga med på ordinarie lektioner i klassrummet och som hjälper dem att nå kunskapsmålen.