Till innehåll
Foto: Sharon Raoufi

Guldhedsskolan F-9

Välkommen till Guldhedsskolan där eleven och kunskapen är i centrum. Här går elever från förskoleklass till årskurs 9. Guldhedsskolan som är en av centrums två kommunala högstadier är känd för sin öppna atmosfär, sin personliga anda och för sitt engagemang - från personal, elever och föräldrar.

Aktuellt

Från handen till hjärnan

Publicerad 27 maj 2021
Helena arbetar som speciallärare på Guldhedsskolan. I sitt arbete möter hon elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Helena ger eleverna verktyg för att kunna hänga med på ordinarie lektioner i klassrummet och som hjälper dem att nå kunskapsmålen.

Information om förändringar på Guldhedsskolan från höstterminen 2021

Publicerad 23 november 2020
Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Läs mer här om vad förändringarna innebär för Guldhedsskolan.

Massage i skolan ger bättre arbetsro

Publicerad 6 juni 2019
Bara några år efter att Karin Sjöberg hade börjat jobba på Guldhedsskolan testade hon massage i ett klassrum, och det blev en succé direkt! Medarbetarna märkte hur eleverna blev lugnare.
${loading}