Foto: Joanna Klasén

Utställningar och arrangemang

På Guldhedens bibliotek finns det möjlighet att arrangera mindre utställningar och evenemang.

På grund av coronaviruset Covid-19 är Guldhedens bibliotek stängt tills vidare.