För vuxna

Höstens program har nu kommit igång på Guldhedens bibliotek. Vi ordnar en hel del aktiviteter för vuxna, exempelvis bokcirklar eller föredrag.

Advokatjour

Genom advokatjouren får du tala med en advokat på telefon i cirka 15 minuter utan kostnad och du får tips om hur du ska gå vidare med dina juridiska problem. Du får, om du vill, vara anonym.

Kontakta Guldhedens bibliotek för att få kontaktuppgifter till advokaten.

Telefon: 031-365 72 45. E-post: guldhedens.bibliotek@kultur.goteborg.se.

I samarbete med Juristpanelen Advokatbyrå

            


Stickcafé 

Nybörjare eller proffs, alla är välkomna till Guldhedens bibliotek för att sticka. Tag med eget material. Ibland har vi olika teman eller studiebesök.

Tid: varannan torsdag (ojämna veckor), klockan 13-14.30