Har du en närstående som är i behov av ditt stöd?

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Torsdag 1 juni
Tid
14:00–16:00
Kostnad
Gratis

Anhörigkonsulent för Centrum kommer till Guldhedens bibliotek och informerar om sin verksamhet. Har du en närstående över 65 år som på grund av kognitiv sjukdom, missbruk, beroende eller fysisk funktionsnedsättning behöver ditt stöd? 

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller god vän. Du som anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats. Anhörigstöd arbetar med flera olika stödinsatser. Informationen vid detta tillfälle riktar sig till anhörigstödjare som har en närstående över 65 år. 

Du kan läsa mer om anhörigstöd här: Anhörigstöd

Drop-in 14-16.

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Guldhedens bibliotek
Plats
Doktor Fries Torg 6
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
Telefon
031-365 72 45
Kontaktperson
Lena Tellefsen
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.97157372980917,57.6835252677952] }, "properties":{ "title": "Har du en närstående som är i behov av ditt stöd?", "content": "Arrangör: Guldhedens bibliotek" } }]
Kategorier
Medborgardialog
Hälsa/Hälsotek
Nyckelord
anhörigstöd
bibliotek
senior
Målgrupp
Senior