Andra arrangörer

På Guldhedens bibliotek finns möjlighet för föreningar och organisationer att låna lokaler för egna arrangemang.