Vad händer på biblioteket?

Guldhedens bibliotek är inte bara en plats för läsning och boklåning. Här anordnas regelbundet kulturaktiviteter som sagostunder, utställningar och föreläsningar. Allt är gratis.

Program 2020

Alla program på Guldhedens bibliotek är kostnadsfria om inget annat anges. Anmälningar till vissa program tas emot på biblioteket. Information finns vid varje programpunkt.

Vårens barnprogram

Vårens program för vuxna

Andra arrangemang

Utöver de aktiviteter som biblioteket själv bjuder in till och arrangerar finns det möjlighet för föreningar och organisationer att låna våra lokaler för egna arrangemang.

Mer om andra arrangörer och deras aktiviteter

Det är också möjligt för privatpersoner, föreningar eller organisationer att arrangera mindre utställningar på Guldhedens bibliotek.

Utställningar på Guldhedens bibliotek