Vad händer på biblioteket?

Guldhedens bibliotek är inte bara en plats för läsning och boklåning. Här anordnas regelbundet kulturaktiviteter som sagostunder, utställningar och föreläsningar. Allt är gratis.

På grund av coronaviruset Covid-19 är Guldhedens bibliotek stängt tills vidare.