Foto: Joanna Klasén

Lokaler och utrustning


.

Lokaler

Barn- och ungdomsavdelningen finns på ett eget våningsplan, våning 2. Biblioteket har några studieplatser och dessa finns både på entréplan och övervåningen. Däremot finns inga avskilda studierum.