Foto: Joanna Klasén

Lokaler och utrustning

Guldhedens bibliotek är öppet. Vi har 4 datorer: 3 som du kan använda i 60 minuter per dag och 1 som du kan använda i 30 minuter per dag.

Lokaler

Barn- och ungdomsavdelningen finns på ett eget våningsplan. Kulturskolan har kurser i film, men till hösten är bildkursen flyttad. Nu har vi sittplatser och studieplatser på biblioteket igen.

Tillgänglighet

Guldhedens bibliotek är inlagt i tillgänglighetsdatabasen (TD), där du hittar detaljerad information om tillgängligheten i våra lokaler. Här nedan är en kort sammanfattning:

  • 50 meter från entrén finns en handikapparkering
  • Ledarhund eller servicehund är tillåtet inne i biblioteket
  • Hiss
  • Handikapptoalett
  • Automatisk dörröppnare

Snabbdator

På biblioteket finns 1 snabbdator som du kan använda för viktiga ärenden. Du kan använda datorn i max 30 minuter.