Foto: Joanna Klasén

Lokaler och utrustning

På Guldhedens bibliotek har barn och unga ett eget våningsplan. Här finns läsplatser för dig som vill plugga eller läsa tidningar. Som besökare kan du kostnadsfritt koppla upp dig på vårt trådlösa nätverk.

På grund av coronaviruset Covid-19 är Guldhedens bibliotek tillfälligt stängt.

Lokaler

Barn- och ungdomsavdelningen finns på ett eget våningsplan. Här finns plats att läsa och mysa. Intill ligger en bild- och formsal som drivs i Kulturskolan Citys regi.

I en avskild lugn del av biblioteket finns särskilda studieplatser med plats för egen dator. I anslutning till entrén ligger vår tidningshörna där du kan sjunka ned på en stol och bläddra i en stor mängd tidningar. Här finns också kaffeautomat.

På biblioteket finns också sammanträdesrum som används vid skolvisningar, möten och för programverksamhet.

Tillgänglighet

Guldhedens bibliotek är inlagt i tillgänglighetsdatabasen (TD), där du hittar detaljerad information om tillgängligheten i våra lokaler. Här nedan är en kort sammanfattning:

  • 50 meter från entrén finns en handikapparkering
  • Ledarhund eller servicehund är tillåtet inne i biblioteket
  • Hiss
  • Handikapptoalett
  • Automatisk dörröppnare