Workshop

Vi har workshops och utbildningar för er som vill arbeta resursfokuserat, där boende och personal växer.

Tillitsbaserad styrning!

Varför, vad och hur arbetar vi i Kvartetten med tillitsbaserad styrning!

Våra utbildningar skapar goda förutsättningar för personlig utveckling för dem vi arbetar för men också för oss själva, vilket gynnar arbetsmiljön och resultatet.

Resursfokuserat arbetssätt

Hur sätter man upp mål för en brukare utan att kränka den enskildes rätt att bestämma över sin egen tillvaro? På kursen går vi igenom hur vi skapar bra genomförandeplaner.

 • Hur vi kan kartlägga den enskilde för att skapa en överblick.
 • Fokus på brukarens resurser som utgångspunkt för positiv förändring.
 • Hur vi kan formulera oss på ett sätt som inte kränker brukarens integritet.

Narrativ pedagogik

Berättelser är en grundläggande del av det pedagogiska arbetet. Vårt arbete bygger i hög grad på utbyten av berättelser om våra brukare, om vår arbetssituation och om oss själva.

Varje gång vi träffas för att rapportera om dagens händelser utväxlar vi berättelse om vad som var problematiskt, viktigt, förvånande, roligt och så vidare. Över tid utvecklar dessa små historier sig till samlade berättelser - narrativer - om brukarna, arbetssituationen och oss själva.

Genom att aktivt arbeta med narrativer kan vi utveckla vårt förhållningssätt, hitta nya ingångar till brukaren och skapa bättre sammanhållning i personalgruppen. På utbildningen kommer vi att:

 • arbeta med vår förståelse av berättelsernas betydelse för hur vi upplever vårt arbete.
 • bli bekväma med olika verktyg för att skapa nya berättelser.
 • ta utgångspunkt i de utmaningar som finns på er arbetsplats.

Framtidsplanering

Vårt arbete är i konstant förändring. Vi möts av nya krav från brukare och anhöriga och vårt uppdrag förändras kontinuerligt som följd av tidens tendenser. Då kan det vara bra att stanna upp och reflektera över vår egen ståndpunkt, så att vi kan föregripa framtiden.

Genom framtidsplanering kommer vi ta oss genom en strukturerad process som kan förbereda vår organisation inför förändring. Därigenom kan vi:

 • tydliggöra det som vi är bra på och vill ha med in i framtiden.
 • lyfta fram en värdegrund som vår organisation kan basera sig på i framtiden.
 • utveckla visioner för en bättre framtid.
 • designa hur vi ska verkliggöra vår visioner.
 • börja verkställa våra visioner.

Kontakt om workshop

E-post: tomas.hedin@askimfrolundahogsbo.goteborg.se