Workshop

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar! Våra utbildningar skapar goda förutsättningar för personlig utveckling för både dem vi arbetar för och oss själva, vilket gynnar arbetsmiljön och resultatet.

Kvartettenmodellen 

Vi svarar på hur och varför vi arbetar i Kvartetten med tillitsbaserad styrning, medkänsla och medskapande.

Resursfokuserat arbetssätt

Hur sätter man upp mål för en brukare utan att kränka den enskildes rätt att bestämma över sin egen tillvaro? På kursen går vi igenom hur vi skapar bra genomförandeplaner.

  • Hur vi kan kartlägga den enskilde för att skapa en överblick.
  • Fokus på brukarens resurser som utgångspunkt för positiv förändring.
  • Hur vi kan formulera oss på ett sätt som inte kränker brukarens integritet.

Narrativ pedagogik

Berättelser är en grundläggande del av det pedagogiska arbetet. Vårt arbete bygger i hög grad på utbyten av berättelser om våra brukare, om vår arbetssituation och om oss själva.

Varje gång vi träffas för att rapportera om dagens händelser utväxlar vi berättelse om vad som var problematiskt, viktigt, förvånande, roligt och så vidare. Över tid utvecklar dessa små historier sig till samlade berättelser  - narrativer - om brukarna, arbetssituationen och oss själva.

Genom att aktivt arbeta med narrativer kan vi utveckla vårt förhållningssätt, hitta nya ingångar till brukaren och skapa bättre sammanhållning i personalgruppen. På utbildningen kommer vi att:

  • arbeta med vår förståelse av berättelsernas betydelse för hur vi upplever vårt arbete.
  • bli bekväma med olika verktyg för att skapa nya berättelser.
  • ta utgångspunkt i de utmaningar som finns på er arbetsplats.

Neuroledarskap och compassion i vardagen

Hur kan vi använda modern hjärnforskning i vardagen och skapa en större förståelse och motivation. För att klara framtiden behöver vi utveckla ledarskapet med compassion. Vi måste ta hand om vår personal bättre!

Kontakt om workshop

Kontakta oss gärna om du vill veta mer