Intraprenadverksamhet


Boende Kvartetten är en idéburen modern arbetsplats som består av de fyra gruppbostäderna Munspelsgatan, Tamburingatan, Valthornsgatan och Gånglåten. Vi har utvecklat en egen modell där vi arbetar med tillit, medkänsla/compassion och medskapande. Våra resultat talar för sig.

Här bor och växer jag

Verksamheterna drivs sedan några år tillbaka i form av intraprenad. Syftet är att skapa alternativa styrformer där medarbetaren i högre grad är delaktig.

Fakta 

Intraprenad är en något friare form av kommunal verksamhet. Intraprenader har normalt en flerårsbudget där eventuella ekonomiska överskott följer med från det ena budgetåret till det andra och återinvesteras i verksamheten. Medarbetarna är fortfarande anställda i Göteborgs Stad, och följer de kollektivavtal som i övrigt gäller i staden

Vi har skapat en organisation med hållbar utveckling, låg omsättning, engagerad och kreativ personal!

Föredrag

Vi håller föredrag om att driva intraprenad. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur det är att driva en intraprenad i Göteborgs Stad, här hittar du våra kontaktuppgifter.