Boende Kvartetten en intraprenadverksamhet

Boende Kvartetten är en idéburen modern arbetsplats som består av de fyra gruppbostäderna Munspelsgatan, Tamburingatan, Valthornsgatan och Gånglåten i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo.

Här bor och växer jag

Verksamheterna drivs sedan några år tillbaka i form av intraprenad. Syftet med intraprenad är att skapa alternativa styrformer där medarbetaren i högre grad är delaktig.

Fakta intraprenad

Intraprenad är en något friare form av kommunal verksamhet. Intraprenader har normalt en flerårsbudget där eventuella ekonomiska överskott följer med från det ena budgetåret till det andra och återinvesteras i verksamheten.

Hos en intraprenad är medarbetarna fortfarande anställda i Göteborgs Stad, och följer de kollektivavtal som i övrigt gäller i staden

Vi har skapat en smart organisation med hållbar utveckling, låg omsättning, engagerad och kreativ personal!

Föredrag

Vi håller föredrag om att driva intraprenad. Kontakta gärna vår chef Tomas Hedin om du vill veta mer om hur det är att driva en intraprenad i Göteborgs Stad.

E-post: tomas.hedin@askimfrolundahogsbo.goteborg.se