Foto: Marit Lissdaniels

Våra skolor

För oss är eleven alltid i centrum och vi anpassar undervisningen efter ditt barns förutsättningar. Vår utgångspunkt är respekt för både människor och miljö och vi vill väcka lust att lära hos alla våra elever. Klasserna är små och har hög personaltäthet.

Grundsärskolan är till för elever i årskurs 1 till 9 som inte når grundskolans kunskapskrav och som har en intellektuell funktionsnedsättning. Våra klasser har få elever och en hög personaltäthet. Undervisningen i grundsärskolan ska så långt som möjligt vara jämförbar med undervisningen i grundskolan.

Vi arbetar med eleven i centrum och varje elev har en egen IUP, individuell utvecklingsplan. Den är anpassad efter elevens egna förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov.

Våra skolor och klasser

Grundsärskolorna i Örgryte-Härlanda leds av rektor. Våra två grundsärskolor finns på Kärralundsskolan och Lundenskolan. Till grundsärskolan på Lundenskolan hör även de särskoleklasser som finns på Torpaskolan.

Särskoleklasser på Kärralundsskolan

Särskoleklasser på Lundenskolan

Särskoleklasser på Torpaskolan

Föräldradialog och elevinflytande

Information och dialog är viktigt för oss för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan skola, elev och dig som vårdnadshavare. När vi kommunicerar med dig om ditt barn använder vi oss till viss del av informationssystemet Hjärntorget, men du får självklart kontakta oss på skolan på det sätt som passar dig bäst.

Med hjälp av Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, prov och veckobrev med information om vad som händer i klassen. Du kan också anmäla ditt barns frånvaro via Hjärntorget. Du kan lära dig mer om Hjärntorget på sidan Om Hjärntorget.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Kontakta personalen eller rektor om du vill ta del av planen.

Ladda ner pdf