Foto: Peter Svenson

Klasser på Torpaskolan

Klasserna på Torpaskolan hör till grundsärskolan på Lundenskolan. Vi finns i en villa på Torpaskolans skolgård. Vi följer grundsärskolans och träningsskolans kursplaner och vänder oss till elever i årskurs 1 till 9. Före och efter skolan kan ditt barn vara på fritidshemmet. Vid några tillfällen i veckan har vi fritidshem tillsammans med grundskolan.

Klasser och undervisning

Våra klasser följer kursplaner från grundsärskolan och träningsskolan. Innehållet i grundsärskolans undervisning ligger nära grundskolans men är mer grundläggande. Träningsskolan är till för elever som inte kan ta till sig hela eller delar av utbildningen utifrån grundsärskolans kursplan.

Läroplanen är i huvudsak den samma som grundskolans läroplan. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapsmålen. Grundsärskolans läroplan kan du läsa på Skolverkets webbplats.

Lugn och trygg inlärningsmiljö

Våra elever får rutiner och struktur vilket skapar en lugn och trygg inlärningsmiljö. Tillsammans med dig som förälder utformar vi ett långsiktigt mål för ditt barn.