Foto: Hesha Saleem

Vår förskola

Förskolan Gropens gård 36 ligger i Hammarkullen. På vår förskolas sex avdelningar arbetar barnskötare och förskollärare med den pedagogiska verksamheten. Vi erbjuder alla våra barn - från de yngsta till de äldsta - möjlighet at musicera.

Avdelningar och personal

På vår förskola har vi sex avdelningar. Tre är för de yngre barnen mellan 1-3 år och två för de äldre mellan 3-6 år. En avdelning är resursförstärkt och där har vi lite färre barn mellan 1-6 år. På avdelningarna jobbar både förskollärare och barnskötare med den pedagogiska verksamheten.

Pedagogik på förskolan

Vi erbjuder alla våra barn - från de yngsta till de äldsta- möjlighet at musicera. Vi har en egen musikpedagog anställd på förskolan, samt deltar i El Sistemas verksamhet med inriktning blåsinstrument.

Vi är också, som enda förskolan i Sverige, pilotförskola i projektet avfallsnål förskola. Vi har under projektets gång minskat vårt restavfall med ca 50 %, samt 15 % av vårt matavfall.

Utomhusmiljö

Vi har en fantastisk utegård som är uppdelad i tre delar. Här har barnen möjlighet att utforska och uppleva den lummiga naturen och träna grovmotoriken i den kuperade marken. Det finns aktiviteter året runt!

Vi strävar efter att i utemiljön kunna erbjuda barnen alla delar av förskolans läroplan.

Kul att veta

Vi tycker att det är viktigt att vi har ett nära samarbete med barnens familjer.

Förskolan har valt att använda sig av föräldraaktiv inskolning där du som vårdnadshavare bjuds in att vara med ditt barn under hela dagar att bygga relation med personal, barn och andra vårdnadshavare på förskolan.

Vi kan också erbjuda dig som vårdnadshavare möjligheten att medverka på våra populära föräldrastödsträffar Glädje och Utmaningar.