Foto: Mostphotos

Om Grevegårdsvägen

Grevegårdsvägen daglig verksamhet håller till i ett flerfamiljshus vid Kastanjeallén i Tynnered. Vi arbetar för ökad delaktighet och främjar kommunikation och samspel. Våra lokaler finns på markplan och det är lätt att ta sig till oss.

Inriktning

​Vi arbetar utifrån metoden" Snoezelen". Det betyder att vår miljö är anpassad till dig och har aktiviteter som stimulerar dina sinnen. Vi vill att du ska få möjlighet att bättre kunna påverka din omgivning, ta egna initiativ, utforska och upptäcka. Vi bjuder in till kommunikation och samspel.

Arbetssätt

  • snoezelenmetoden
  • kommunikation via alla sinnen
  • lågaffektivt bemötande
  • alternativ och kompletterande kommunikation(AKK).

Antal deltagare

Vi har plats för åtta deltagare.

Våra mål och vår värdegrund

Vi arbetar för ökad delaktighet och främjar kommunikation och samspel. Vi vill ge dig en trygg miljö som lockar till både aktivitet och avslappning och som anpassas efter dina behov. Vi tycker det är viktigt att du som deltagare kan påverka din dag på daglig verksamhet.

Personal

Som stöd för dig som deltar på daglig verksamhet Grevegårdsvägen finns personal som stöttar dig att utföra dina arbetsuppgifter utifrån dina förutsättning. .

  • Stödassistenter
  • Stödpedagog

Våra lokaler

Vi finns på markplan i ett flerfamiljshus i Tynnered på Grevegårdsvägen 2.

Inne

Våra lokaler är ljusa, specialanpassade och trevliga. Vi har flera upplevelserum samt mindre och större rum som vi använder utifrån ditt behov. Vi hjälps åt och pyntar till de olika högtiderna och årstiderna.

Mat

Du har möjlighet att värma egen mat eller köpa på plats.

Ute

Det tar ungefär 10 minuter att gå till Opaltorget och cirka 15 minuter att promenera till Frölunda Torg.

Resa hit

Vi finns på Grevegårdsvägen 2 i Kastanjeallén. Hållplatsen Grevegårdsvägen är närmast. Det är också möjligt att åka hit med taxi där personal möter upp vid ingången vid ankomst och avresa.

Faktablad

Faktablad om Grevegårdsvägen 2 daglig verksamhet, PDF