Foto: Klas Eriksson

Ägarbild, organisation och ledning

Grefab leds av en styrelse som kommunfullmäktige i samtliga delägarkommuner utsett. I verksamheten arbetar tjugosex personer. De flesta arbetar ute i våra hamnar, uppdelat på distrikt söder och norr, med hantering av våra kunders båtar samt drift och tillsyn av anläggningarna. Kundservice, administration och ledning finns på Norra hamngatan 40. Hur detta är organiserat går att läsa här.

Ägarbild

Grefab ägs av Göteborgs Stad, Mölndals Stad,Partille Kommun och Ale Kommun.

Grefabs styrelse

Länk till kontaktuppgifter till uppdragstagare i Göteborg

Ledamöter delägarkommunerna

 

Lorentzon, Ralf (s) Mölndal

René, Inger (m) Partille

Engstrand, Eje (s) Ale

Lekmannarevisorer, ersättare

Eckersten, Peter (m) Mölndal

Ledning

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Anders Söderberg
Vice VD

Liselotte Torgerson
Administrativ Samordnare

Karin Fredell
Ledningsassistent


Kundservice

Katarina Lindahl
Chef kundservice

Kundservice
Carina Svensson
Malin Jarvind
Petra Brodefors
Cecilia Winberg
 

Söder

Roger Lindberg
Chef distrikt söder

Saltholmen
Janne Söderberg

Hinsholmskilen
Anders Rundberg
Anders Carlsson
Ola Dahlquist

Fiskebäck
Hans Carlsson
Richard Henriksson

Hovås och Killingsholmen
Per Elsius
Filip Holmer

Norr

Vakant
Roger Lindberg  t.f. chef
Chef distrikt norr

Torslanda Lagun
Thorbjörn Wahlberg
Göran Thuresson

Björlanda Kile
Björn Fingal
Michael Sillberg
Carl-Magnus Frankenberg
Linus Sandberg