Foto: Klas Eriksson

Ägarbild, organisation och ledning

Grefab leds av en styrelse som kommunfullmäktige i samtliga delägarkommuner utsett. I verksamheten arbetar tjugosex personer. De flesta arbetar ute i våra hamnar med hantering av våra kunders båtar samt drift och tillsyn av anläggningarna. Kundservice, administration och ledning finns på Gudmundsgatan 2. Hur detta är organiserat går att läsa här.

Ägarbild

Grefab ägs av Göteborgs Stad, Mölndals StadPartille Kommun och Ale Kommun.


Grefabs styrelse

Arne Lindström, Göteborg
Christina Backman, Göteborg
Alex Hirschi, Göteborg
Hans Rothenberg, Göteborg
Ronny Eriksson, Ale
Rita Paparizou, Partille
Marcus Hjalmarsson, Mölndal

Länk till kontaktuppgifter till uppdragstagare i Göteborg


Ledning

Anders Söderberg
VD

Liselotte Torgerson
Administrativ samordnare

Roger Lindberg
Teknisk samordnare

Joakim Boström
Chef hamnar

Katarina Lindahl
Chef kundservice