Handlingar och styrelsesammanträden


Här kan du ta del av information från styrelsens sammanträden. Du hittar bland annat styrelsens arbetsordning, inriktningsdokument, årsredovisning, budget med mera.

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från bolagets styrelsesammanträden


Bolagshandlingar