Foto: Anna von Brömssen

Torslanda Lagun

Grefabs hamn ligger i närheten av Torslanda gamla flygfält. Här finns 390 båtplatser och plats för 600 vinterupplagda båtar varav 300 ligger i inomhushallar . För att Du ska kunna köra in på området behövs en nyckelbricka, den kan Du som har avtal i hamnen köpa hos oss

Det här finns i hamnen

Översiktskarta

I pdf-filen finns en karta över hamnområdet där du kan se var det finns olika typer av service samt hur bland annat hytterna och båtplatserna är placerade.

Här hittar du en översiktskarta över hamnen.

Sjöbodar

I hamnen finns förvaringsmöjligheter som förenklar båtlivet. Det finns 120 sjöbodar för uthyrning. Om du är intresserad, mejla till kundservice@grefab.se.

Trailerplatser

I Torslanda Lagun finns trailerplatser i ett inhägnat område. Du kan också hyra trailerplats inomhus i en av våra båthallar. Om du är intresserad, mejla kundservice@grefab.se.

Ramp

Här finns en ramp, för sjösättning och upptagning. Den har du som båtplats- och traileravtal tillgång till. För att öppna rampen behöver du också en nyckelbricka.

Mastskjul och mastställ

Har du vinteruppläggningsavtal i hamnen kan du lägga in masten i mastskjul eller i mastställ utomhus. Masten ska vara avklädd och märkt med Grefabs dekal.

Mastkran

För av- och påmastning kan du använda mastkranen i hamnen. Mastkranen är 22 meter hög och kan lyfta master upp till 600 kilo.

Kran

Krankapacitet 16 ton.

Mottagningsstation för toalettavfall

Stationen är placerad vid mastkranen i hamnbassängen.

Prislista och allmänna villkor

Här hittar du prislista och allmänna villkor

Kötider

I Torslanda Lagun är det följande prognos för när du kan få en båtplats, beroende på hur stor båt du har.

Här hittar du en tabell med prognos över alla hamnars kötid.

Båtplatsstorlek (längd gånger bredd) Ungefärlig kötid
8x2,20 meter 1 år
8x3 meter 1 år
10x2,65 meter 1 år
10x3,25 meter 2 år
12x3,25 meter 10 år
12x4 meter 15 år
14x3,30-3,60 meter 20 år
14x4,50 meter 20 år
16x5 meter -
20x5 meter -

Parkering

Vill du köpa ett parkeringstillstånd gör du en beställning i e-tjänsten och får sedan en faktura. Tillståndet gäller även i Björlanda Kile, Fiskebäck, Hinsholmskilen, Hovås och Killingsholmen under perioden 1 juni till 30 september.

Här kan du som har båtplats beställa parkeringstillstånd.

Parkering under vår och höstsäsong får bara ske så att bilarna lätt kan flyttas när sjösättning och upptagning pågår.

In- och utpassering

För att köra in på området behövs en nyckelbricka, den kan du som har avtal i hamnen köpa genom att kontakta kundservice@grefab.se

Journummer vid fel på låssystem i hamnarna

Vi har jouravtal som gäller kvällar och helger med Safeteam. Blir det något fel på infartsbom, grind eller låsen i inomhushallarna ring 031-802480. Övrig tid tar du kontakt med hamnpersonalen.

Sjösättning och upptagning med kranbil

Det är inte möjligt att boka lyft med kranbil i Torslanda Lagun. Vi hänvisar dej till Björlanda Kile. Tidsbokning via 031-368 58 00. Se aktuell prislista.

Övrig sjösättning och upptagning utan tidsbokning är inte tillåten.

Sjösättning och upptagning från trailer eller vagn

I Torslanda Lagun kan du boka tid för sjösättning och upptagning från trailer eller vagn. Tidsbokning via 031-368 58 00. Se aktuell prislista.

Miljöregler och tips för ett hållbart båtliv

Som fritidsbåtägare finns det en hel del du kan göra för att skydda känsliga områden i havet.
Här kan du läsa om miljöregler och tips för ett hållbart båtliv.

Miljöstation

Det finns miljöstationer för farligt avfall i hamnen. Här hittar du mer information om miljöstationen i hamnen.

Hamnförening

I hamnen finns det en hamnförening Mer information hittar du på Båtlaget Torslanda Laguns Facebook sida.

Det finns inga gästplatser i hamnen

Här hittar du gästhamnar i Göteborg