Foto:Klas Eriksson

Saltholmen

Längst ut mot väster ligger Saltholmen med 1 055 båtplatser och 200 vinteruppläggningsplatser. Hamnen ligger strategiskt placerad mellan Göteborgs centrum och södra skärgården.

Översiktskarta

I pdf-filen finns en karta över hamnområdet där du kan se var det finns olika typer av service samt hur hytterna och båtplatserna är placerade. 

Här hittar du en översiktskarta över hamnen.

Hytter

I hamnen finns  förvaringsmöjligheter som förenklar båtlivet. Det finns 105 hytter för uthyrning. Om du är intresserad, mejla till kundservice@grefab.se

Ramp

Den finns ingen ramp i hamnen. Närmsta ramp finns i Hinsholmskilen.

Mastskjul

Har du vinteruppläggningsavtal i hamnen kan du lägga in masten i mastskjul i mån av plats. Masten ska vara avklädd och märkt med Grefabs dekal.

Mastkran

För av- och påmastning kan du använda mastkranarna i hamnen. Mastkranarna är 18 meter höga och kan lyfta master upp till 300 kilo.

Kran

Krankapacitet 5 ton.

Mottagningsstation för toalettavfall

Stationen är placerad på servicebryggan vid Aspholmen.

Prislista och allmänna villkor

Här hittar du prislista och allmänna villkor

Kötider

I Saltholmen är det följande prognos för när du kan få en båtplats, beroende på hur stor båt du har.

Viktigt att veta om storleken på din båtplats

Tänk på att din båts längd ska vara minst en och en halv meter kortare än båtplatsens längd och bredden ska vara minst 20 centimeter smalare än båtplatsens bredd. Detta gäller för platser med pålar. För båtplatser med bom ska det vara 40 centimeter mellan båt och bom.

Här hittar du en tabell med prognos över alla hamnars kötid.

Inre Saltholmen

Båtplatsstorlek (längd gånger bredd) Ungefärlig kötid
8x2,20 meter 1 år
8x3 meter 6 år
10x2,65 meter 1 år
10x3,25 meter 5 år

Yttre Saltholmen

Båtplatsstorlek (längd gånger bredd) Ungefärlig kötid
8x2,20 meter 2 år
8x3 meter 6 år
10x2,65 meter 1 år
10x3,25 meter 2 år
12x3,25 meter 1 år
12x4 meter <2 år
14x4,5 meter 5 år
16x5 meter 1 år

Parkering

Vill du köpa ett parkeringstillstånd gör du en beställning i e-tjänsten och får sedan en faktura. 
Tillståndet gäller i Inre Saltholmen 15 april  31 oktober
Tillståndet gäller i Yttre Saltholmen och Aspholmen 1 juni  30 september


När din båt är upptagen och står på land gäller följande
under perioden 1/10 – 31/5.
När du arbetar med båten får du ställa bilen bredvid din båt, klockan 07 - 22 förutsatt att du snabbt kan flytta bilen om du står i vägen för Grefabs båthantering.

Behöver du parkera bilen innan 31 maj  så hänvisar vi dig till Grefabs parkeringsplatser i Inre hamnen där får du parkera bilen från 15 april med giltigt tillstånd. På p-tillståndet finns information om vad kortet gäller.
Här kan du som har båtplats beställa parkeringstillstånd.

Det är bara du som är båtplatskund i Saltholmen som kan beställa detta p-tillstånd. Du kan beställa ett parkeringstillstånd per båtplats. Utskick av parkeringstillstånd startar i april och sker sedan löpande en gång i veckan. Var aktsam om ditt parkeringstillstånd då vi inte ersätter förlorat kort.

 
Karta över Grefabs parkering i Inre Saltholmen. Parkeringsområdet är markerat med rött. Under juni, juli och augusti får Parkeringsbolagets kunder också parkera på Grefabs parkeringsplatser på Inre hamnen.För mer information läs här.

Under perioden 1 november till och med 14 april är det Göteborgs Stads Parkeringsbolag som arrenderar marken i Inre Saltholmen.

Från och med 15 april till och med 31 maj samt 1 september till och med 31 oktober är platserna i Inre Saltholmen enbart till för Grefabs kunder.

Kommunen, i vilken Grefab ingår, förväntas använda alla sina resurser för att bättra parkeringssituationen under sommarperioden. Parkeringsplatserna i Inre Saltholmen samnyttjas därför av Göteborgs Stads Parkeringsbolag och Grefab. Samnyttjandet pågår mellan 1 juni och 31 augusti. Övrig tid är platserna enbart till för Grefabs kunder. Förslaget med samnyttjande under sommaren kommer efter att man under sommaren 2016 räknade samtliga bilar på samtliga ytor under hela sommaren. Fanns inte plats kvar i Inre Saltholmen fanns det ledig plats i Yttre Saltholmen och Aspholmen. Detta var en förutsättning för att Grefab skulle gå med på försöket. Grefabs parkeringsplatser i yttre Saltholmen ska inte samnyttjas.

Digitalt låssystem

Vi har ett digitalt nyckellöst system till hamnen, där öppnar du infartsbommen, och toalettdörrar med en app.  Under en övergångsperiod kommer även din nyckelbricka att fungera som vanligt.

Journummer vid fel på låssystem i hamnarna

Vi har jouravtal som gäller kvällar och helger med Safeteam. Blir det något fel på infartsbom, grind eller låsen i inomhushallarna ring 031-802480. Övrig tid tar du kontakt med hamnpersonalen.

Sjösättning och upptagning med kranbil

Det är inte möjligt att boka lyft med kranbil i Saltholmen. Vi hänvisar dej till  Björlanda Kile.
Tidsbokning via 031-368 58 00. Se aktuell prislista.

Övrig sjösättning och upptagning utan tidsbokning är inte tillåten.

Sjösättning och upptagning från trailer eller vagn

Det är inte möjligt att boka lyft från trailer eller vagn i Saltholmen. Vi hänvisar dej till  kundservice för hjälp med tidsbokning via 031- 368 58 00  i någon av våra övriga hamnar.  Se aktuell prislista.

Miljöregler och tips för ett hållbart båtliv

Som fritidsbåtägare finns det en hel del du kan göra för att skydda känsliga områden i havet.
Här kan du läsa om miljöregler och tips för ett hållbart båtliv. 

Miljöstation

Det finns miljöstationer för farligt avfall  i hamnen.
Mer information om miljöstationen

Hamnförening

I hamnen finns det en hamnförening som bland annat organiserar bevakning. Här kan du läsa mer om Saltholmens Båtägareförening.

Det finns inga gästplatser i hamnen

Här hittar du gästplatser i Göteborg