Hovås

Här finns 540 båtplatser och plats för 250 vinterupplagda båtar. Hamnen ligger i nära anslutning till två badplatser och kioskserveringar. Sjöräddningssällskapets station ligger i hamnen. De fina badöarna längre ut i Askimsfjorden ligger nära. För att du ska kunna köra in på området behövs en nyckelbricka. Den kan du som har avtal i hamnen köpa hos oss.

Översiktskarta

I pdf-filen finns en karta över hamnområdet där du kan se var det finns olika typer av service samt hur hytterna och båtplatserna är placerade. 

Här hittar du en översiktskarta över hamnen.

Hytter och sjöbodar

I hamnen finns  förvaringsmöjligheter som förenklar båtlivet. Det finns 65 hytter för uthyrning. Om du är intresserad, mejla till kundservice@grefab.se

Jolleplatser

I Hovås finns jolleplatser på mark och i ställ. Om du är intresserad, mejla kundservice@grefab.se.

Ramp

För att använda rampen måste du ha ett traileravtal.

Mastskjul

Har du vinteruppläggningsavtal i hamnen kan du lägga in masten i mastskjul i mån av plats. Masten ska vara avklädd och märkt med Grefabs dekal.

Mastkran

För av- och påmastning kan du använda mastkranarna i hamnen. Mastkranarna är 18 meter höga och kan lyfta master upp till 300 kilo.

Kran

Krankapacitet 10 ton.

Mottagningsstation för toalettavfall

Stationen är placerad vid mastkranen.

Prislista och allmänna villkor

Här hittar du prislista och allmänna villkor

Kötider

I Hovås är det följande prognos för när du kan få en båtplats, beroende på hur stor båt du har.

Viktigt att veta om storleken på din båtplats

Tänk på att din båts längd ska vara minst en och en halv meter kortare än båtplatsens längd och bredden ska vara minst 20 centimeter smalare än båtplatsens bredd. Detta gäller för platser med pålar. För båtplatser med bom ska det vara 40 centimeter mellan båt och bom.

Här hittar du en tabell med prognos över alla hamnars kötid.

Båtplatsstorlek (längd gånger bredd) Ungefärlig kötid
8x2,20 meter 10 år
8x3 meter 18 år
10x2,65 meter 6 år
10x3,25 meter 10 år
12x3,25 meter 12 år
12x4 meter > 20 år
14x3,30-3,60 meter > 20 år
14x4,50 meter > 20 år
20x5 meter > 15 år

Parkering

Vill du köpa ett parkeringstillstånd gör du en beställning i e-tjänsten och får sedan en faktura. Tillståndet gäller även Björlanda Kile, Torslanda Lagun, Fiskebäck, Hinsholmskilen och Hovås under perioden 1 juni till 30 september.  Det är bara kunder med båtplatsavtal som kan köpa p-tillstånd.

Här kan du som har båtplats beställa parkeringstillstånd

Parkering under vår och höstsäsong får bara ske så att bilarna lätt kan flyttas när sjösättning och upptagning pågår.

In- och utpassering

För att du ska kunna köra in på området behövs en nyckelbricka. Den kan du som har avtal i hamnen köpa genom att mejla kundservice@grefab.se.

Journummer vid fel på låssystem i hamnarna

Vi har jouravtal som gäller kvällar och helger med Safeteam. Blir det något fel på infartsbom, grind eller låsen i inomhushallarna ring 031-802480. Övrig tid tar du kontakt med hamnpersonalen.

Sjösättning och upptagning med kranbil

Det är möjligt att boka lyft med kranbil i Hovås. 
Tidsbokning via 031-368 58 00. Se aktuell prislista.

Övrig sjösättning och upptagning utan tidsbokning är inte tillåten.

Sjösättning och upptagning från trailer eller vagn

Det är möjligt för dig som har båtplats i Hovås att boka lyft från trailer eller vagn . Vi hänvisar dej till  kundservice för hjälp med tidsbokning via 031-368 58 00 i någon av våra övriga hamnar.  Se aktuell prislista.

Miljöregler och tips för ett hållbart båtliv

Som fritidsbåtägare finns det en hel del du kan göra för att skydda känsliga områden i havet.
Här kan du läsa om miljöregler och tips för ett hållbart båtliv.

Miljöstation

Det finns miljöstationer för farligt avfall  i hamnen.
Här kan du läsa mer information om miljöstationen i hamnen .

Hamnförening

I hamnen finns det en hamnförening som bland annat organiserar bevakning. Mer information hittar du på Hovås Askims Båtklubb .

Det finns inga gästplatser i hamnen

Här hittar du gästplatser i Göteborg

Gästhamnar i Göteborg på goteborg.com