Foto: Peter Svensson

Eriksberg

Eriksberg är ett av flera hamnområden på Norra Älvstranden. Området har många affärer, restauranger, hotell med mera. Centrala Göteborg ligger nära, såväl sjö- som landvägen. Eriksbergs hamn har cirka 100 båtplatser och var färdig 2012. Hälften av båtplatserna gick då till dem som stod i kö hos Grefab. Den andra hälften är reserverade för de som bor i området.

Det här finns i hamnen

Översiktskarta

I pdf-filen finns en karta över hamnområdet där du kan se var det finns olika typer av service samt hur hytterna och båtplatserna är placerade.

Här hittar du en översiktskarta över hamnen.

Mottagningsstation för toalettavfall

Mottagningsstationen är placerade på nocken av brygga Skonaren.

Prislista och allmänna villkor

Här hittar du aktuell prislista och allmänna villkor

Kötider

I Eriksberg är det följande prognos för när du kan få en båtplats, beroende på hur stor båt du har.

Här hittar du en tabell på prognos över alla hamnars kötid

Båtplatsstorlek (längd gånger bredd) Ungefärlig kötid
8x2,20 meter -
8x3 meter 12 år
10x2,65 meter -
10x3,25 meter 11 år
12x3,25 meter -
12x4 meter 10 år
14x3,30-3,60 meter -
14x4,50 meter 15 år
16x5 meter 6 år
20x5 meter -

Miljöregler och tips för ett hållbart båtliv

Som fritidsbåtägare finns det en hel del du kan göra för att skydda känsliga områden i havet.
Här kan du läsa om miljöregler och tips för ett hållbart båtliv.

Det finns inga gästplatser i hamnen

Här hittar du gästhamnar i Göteborg

Hitta hit