Båtmärkning

Vi arbetar ständigt med att förbättra och underlätta båthanteringen för oss alla. Önskemål om båtmärkningsdekaler har framförts av både kunder och personal. Nu vill vi att du märker din båt.

Innan sjösättningen ska båten vara märkt med båtmärkningsdekalerna som du fått av oss innan vinteruppläggningen i höstas.

Dekalerna underlättar för hamnpersonalen att identifiera båten vid sjösättning och upptagning. Båtmärkningen innebär också att vi ökar kontrollen av båtar både i vattnet och på land.

Har du frågor angående märkningen är du välkommen att kontakta:

Roger Lindberg,                             Teknisk samordnare           031-368 58 17


Så här ska du sätta dekalerna på din båt

Instruktioner hur du märker din segelbåt

Instruktioner hur du märken din motorbåt

 

Om jag saknar båtmärkningsdekaler

Innan sjösättningen så kan du be hamnpersonalen skapa nya dekaler eller så
mejla till kundservice@grefab.se, skriver ditt kundnummer eller personnummer så skickar vi nya märken till dig.

Tekniken vi använder

Tekniken vi använder kallas NFC, samma teknik som används i till exempel moderna bankkort. Märkena innehåller endast ett identifikationsnummer som vi använder för att hitta information om båten och dess ägare i våra system. Ingen utomstående kan läsa av informationen genom märkena. Märkena skickar själv ingen information till oss utan det krävs att vår personal läser av märkena.

Vem fick utskick av märken

Alla kunder som har ett båtplats- eller vinteruppläggningsavtal i hamnen fick sina märken i under sommaren 2018.