X bryggan i Hinsholmskilen


Publicerad 16 februari 2024

Nu har vi fått tillstånd från Länsstyrelsen och arbetat har startat med att riva och byta ut X-bryggan.

Till våren kommer det att läggas ut en flytbrygga med y-bommar. Du som har båtplats där kommer att få mer information längre fram.

Vågbrytaren


Sedan några år har förarbeten och utredningar kring lämplig vågbrytarlösning i Hinsholmskilen pågått. Grefab har beslutat om en lösning med en flytande betongkonstruktion i form av en 200 meter lång, djupgående flytande vågbrytare. Denna läggs nu ut och skall också vara utplacerad i  april.