Slipp papper och få din faktura digitalt istället

Publicerad 12 januari 2021

Vi vill minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta emot och hantera fakturorna från oss digitalt. Därför har vi anslutit oss till Kivra. Har du redan Kivra får du din nästa faktura från oss digitalt.

Vill du få dina fakturor via Kivra, gå till www.kivra.se för få mer information. Har du pappersfaktura idag och inte har anmält dig till Kivra kommer du att få din faktura på papper även fortsättningsvis.