Nu bygger vi fler flytbryggor i Fiskebäck

Den 30 januari startar ombyggnation av bryggorna D och E. Dessa kommer att rivas och ersättas med tre stycken nya flytbryggor med bommar.

Båtplatserna på västra kajen (VKA) kommer också att tas bort i samband med ombyggnation.
Rivningsarbetet av bryggorna startar i februari och vi beräknar att de nya flytbryggorna kommer att vara på plats innan sommarsäsongen startar. De kunder som berörs kommer att kontaktas.

Här kan du läsa den information som skickas till berörda kunder.