Ny rapport om alternativ till bottenfärg

Publicerad 17 april 2018

Här kan du läsa rapporter från dels Changeprojektet och dels Havsmiljöinstitutet som handlar om båtbottenfärger och vilka alternativ som finns.

Rapport från Changeprojektet

Changeprojektet är ett forskningsprojekt som studerar effekterna av alternativa metoder till bottenmålning.

Här kan du läsa rapporten från Changeprojektet om alternativ till bottenfärg

Rapport från Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet eftersträvar att ge en oberoende, forskningsbaserad helhetsbild av miljötillståndet i havet. I rapporten kan du läsa om vetenskap som kan påverka fritidsbåtar

Här läser du senaste rapporten och mer information från Havsmiljöintitutet.