Till läsare av Roderbladet

Publicerad 25 maj 2021

Grefab vill med anledning av skrivelser från hamnföreningarna i senaste numret av Roderbladet med denna information förtydliga varför vi inte kan lämna ut vårt kundregister till hamnföreningarna.

Detta får inte göras med anledning av EU-förordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Denna lagstiftning måste Grefab följa därför varken kan eller får vi lämna ut personuppgifter.

Grefab bekostar ett nummer av Roderbladet som skickas ut till alla Grefabs kunder. Detta för att hamnföreningarna ska kunna informera och sin verksamhet och på så vis fånga upp nya medlemmar.  Grefab skriver om sådant som är aktuellt för året i detta nummer.

Det är viktigt för oss på Grefab att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Du kan läsa hela vår integritetspolicy här.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD