Årets sjösättningsperiod blir förlängd till 18 juni

Publicerad 8 april 2020

På grund av det rådande läget kommer Grefabs styrelse att besluta om att förlänga sista sjösättningsdag till den 18 juni i samtliga hamnar. Detta innebär att ingen landhyra kommer att faktureras de kunder som står kvar på land till detta datum.

Vi kommer också att skylta i hamnarna och uppmärksamma er på att hålla ett klokt avstånd till varandra på minst 2 meter .

Kontoret och kontoren i hamnarna kommer att hållas stängda för besökare tillsvidare. Detta för att förhindra att smitta förs vidare mellan människor.

Om det sker några förändringar kommer vi att lägga ut information på hemsidan.

Tänk på att tillsammans kan vi hjälpas åt att minska spridningen av Coronaviruset.

Med önskan om en Glad Påsk

Grefab
Anders Söderberg vice VD