Publik laddning för elbåtar öppnar i Göteborg

Publicerad 20 juni 2024

Lagom till midsommar öppnar Grefab en rad olika tjänster för laddning av fritidsbåtar i Göteborg. Saltholmen har fått en publik laddare på 22kW. I Hinsholmen har näst yttersta bryggan blivit fullt elektrifierad för både hemladdning och gästande båtar.

Sakta men säkert ökar mängden båtar med batteri- eller hybriddrift längs våra kuster. Omställningen till eldrift ställer krav på att infrastrukturen hänger med.

– Som stor aktör i båtbranschen och hemmahamn för många båtar är det viktigt att vi tar vårt ansvar för infrastrukturen. Den som vill byta till elbåt ska kunna göra det och känna sig bekväm med att det kommer finnas stabil tillgång till el när man ligger vid sin plats. Men vi måste även kunna erbjuda publik laddning för båtar på tillfälligt besök, säger Anders Söderberg, vd för Grefab, Göteborgsregionens fritidshamnar AB.

Även bilar kan utnyttja den nya laddstolpen på Saltholmen. I Hinsholmen är det hemladdning för eldrivna båtar som har prioriterats. X-bryggan har fått 14 stolpar med fyra uttag vardera, plus en laddpunkt på 11kW på nocken för tillfälligt tillagda båtar. Betallösningen via app är tillgänglig för alla som vill utnyttja laddningsmöjligheterna.

– Fokus för oss nu blir att följa och utvärdera de investeringar vi har gjort för att se om de lösningar och placeringar vi har valt är rätt. Vi behöver lära oss för att kunna ta rätt nästa steg, säger Anders Söderberg.

Satsningarna på att elektrifiera fritidsbåtshamnarna i Göteborg är del i ett stort samverkansprojekt längs västkusten upp i Norge som EU delfinansierar. Projektet ska skapa förutsättningar för ett laddstråk för fritidsbåtar som sträcker sig hela vägen till norska Agder. Målet är i första hand 400 laddpunkter i Göteborg, Lysekil och norska Arendal.

I framtiden kommer allt fler nya båtar att vara utrustade med helt elektriska drivlinor eller hybriddrivlinor. Antalet äldre båtar som byter till elmotorer ökar och är kanske den snabbast växande marknaden tillsammans med elektriska utombordare för mindre båtar.

– Visionen är att vi ska inspirera och på olika sätt bidra till ett pärlband av laddmöjligheter längs kusten mellan Göteborg och Strömstad, in i Oslofjorden och vidare söderut på andra sidan Skagerack till norska Agder En fungerande laddinfrastruktur för fritidsbåtar, helt enkelt, säger Madeleine Lilja.

Onsdag 19 juni 2024 invigdes de nya laddstationerna på Saltholmen och Hinsholmen.

Om projektet go:LEIF

Elbåtladdningsprojektet go:LEIF har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen. Samarbetet sker under namnet go:LEIF (Grön Omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar).

Projektet löper till och med år 2025 och ska skapa förutsättningar för att etablera ett laddstråk för elbåtar i fritidsbåtshamnar längs kusten från Göteborg till norska Agder.

Finansiering kommer från flera olika EU-program samt Västra Götalandsregionen. Partner i projektet är Agder Fylkeskommune, Arendal kommune, Business Region Göteborg, Föreningen Lydløs, Fyrbodals kommunalförbund, Grefab, Göteborgsregionen, Innovatum Sciencepark, LEVA, Lysekils kommun, RISE och USN Universitetet Sørøst Norge.