Nu introducerar Grefab uppmärkning av alla båtar

Vi arbetar ständigt med att förbättra och underlätta båthanteringen för oss alla.

Under sommaren 2018 införs därför ett helt nytt system för märkning och identifiering av båtar. Det kommer att förenkla administrationen och underlätta för hamnpersonalen att identifiera varje båt vid sjösättning och upptagning. Båtmärkningen innebär också att vi ökar kontrollen av båtar både i vattnet och på land.

När båten tagits upp för vinteruppläggning och avlästs får du ett mejl med GPS koordinater över var i hamnen din båt står uppställd. Länken i mejlet skickas i form av en länk till Google maps.

Du kommer att få ett kuvert med dina märken, se i  någon av PDF-filerna för instruktioner om var märkena skall placeras.
Vi ber dig att så fort som möjligt märka upp din båt. Har du frågor angående märkningen är du välkommen att kontakta:

Roger Lindberg,                             Chef Distrikt Söder,           031-368 58 17

Instruktioner hur du märker din segelbåt
Instruktioner hur du märker din motorbåt

Tekniken vi använder
Tekniken vi använder kallas NFC, samma teknik som används i till exempel moderna bankkort. Märkena innehåller endast ett identifikationsnummer som vi använder för att hitta information om båten och dess ägare i våra system. Ingen utomstående kan läsa av informationen genom märkena. Märkena skickar själv ingen information till oss utan det krävs att vår personal läser av märkena.

Vem får utskick av märken
Alla kunder som har ett båtplats- eller vinteruppläggningsavtal i hamnen får sina märken i juni-juli månad. Kunder med nya avtal som tecknas från den 1 juni kommer att få sina märken under sommaren.

Om jag inte får några märken
Mejlar du till kundservice@grefab.se, skriver ditt kundnummer eller personnummer så skickar vi nya märken till dig.