Vår förskola


Här sätter vi barnets eget initiativ i fokus och värnar ett demokratiskt förhållningssätt. Naturen spelar en viktig roll i vår pedagogik, förskolan ligger i skogsbrynet med gångavstånd till stranden på Vrångö, den yttersta ön i Göteborgs södra skärgård.

Avdelningar och personal

Vår förskola finns i Vrångöhuset, ett allaktivitetshus som även rymmer idrottssal och en vilande lågstadieskola, men också ideella verksamheter. Förskolan har av en avdelning med runt 20 barn i åldrarna 1 till 5 år. Här arbetar både förskollärare och  barnskötare. Vi har även frukostvärdinnor som öppnar förskolan vissa dagar i veckan.

Maten vi äter lagas på förskolan av vår egen kock, som till stor del använder ekologiska råvaror.

Pedagogik med demokratiskt förhållningssätt

Här arbetar vi med att skapa en bättre gemensam framtid för alla. Vi satsar på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan genom ett miljötänkande som löper som en röd tråd genom hela verksamheten.

En viktig del i vår pedagogik är att ha ett demokratiskt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan. Vi tillvaratar barnens egna initiativ, idéer och åsikter. I det sociala samspelet ska alla vara trygga ha lika värde.

Vi vill skapa goda förutsättningar för barns lärande och utveckling i en miljö som stimulerar alla deras sinnen och skapande verksamhet ingår som en naturlig del i vardagen. Vi använder oss av vår vackra närmiljö där barnen får rika möjligheter att leka och utforska klippor, sandstränder, skogsdungar och gräsytor där får och lamm betar.

En dag på förskolan

På morgonen öppnar någon av frukostvärdinnorna förskolan och tar emot de första barnen som är skolbarn med morgonfritids.
Klockan nio har de flesta förskolebarnen kommit. Vi har samling varje dag men tidpunkten varierar och anpassas efter barnens lek. Enligt det demokratiska förhållningssättet låter vi barnen delta i vardagens olika moment, det syns till exempel i deras inflytande på vad de vill göra och var de vill sitta under lunchen.

Under dagen jobbar vi med olika aktiviteter i grupper med utgångspunkt i intressen, ålder och mognad.

Varje år har vi en sommarfest med vernissage och även midsommarfirande. I december har vi julfest.

Rymliga lokaler för lek och skapande

Genom ideellt arbete och stort engagemang från Vrångöborna byggdes huset under 1980-talet för att rymma bland annat skola, förskola, idrottshall och ett fullt utrustat kök. Vi har gott om plats för kreativ lek och skapande med en stor ateljé, fri tillgång till idrottssalen och flera smårum med plats för både dramalekar och enskilda tankestunder.

Lummig och kuperad gård

Vår stora gård är både lummig och kuperad. Ur berget vid kanten av gården, springer en liten källa som bidrar till spännande lek och prunkande grönska. Byns tennisplan gränsar till förskolans gård.