Utveckling

Utvecklingen av den grafiska manualen görs utifrån krav på tillgänglighet, användarvänlighet, effektivitet och digitalisering.

Våren 2018 uppdaterades Göteborgs Stads grafiska manual med riktlinjer, stöd och mallbibliotek. Uppdateringen gjordes utifrån krav på tillgänglighet, användarvänlighet, effektivitet och digitalisering. Målet är att stärka bilden av en stad och ge förutsättningar för ett effektiviserat och resursbesparande arbetssätt.

Under de första två etapperna har bland annat stadens färger, illustrationsmanér och bildmanér uppdateras. Det har även skapats fler mallar för olika kanaler och anvisningar för hur stadens ska synas som användare i olika sammanhang.

De uppdaterade mallarna är framtagna för att vara moderna och attraktiva både i upplevelse och användning. De är också samordnade, oberoende av kanal, vilket gör staden konsekvent i sitt uttryck. Uppdateringen innebär ett samordnat utseende på bland annat presentationer, kontorstryck, trycksaker och film. Utvecklingen av den grafiska manualen är nu inne i den tredje etappen.

Etapp tre

I den tredje etappen som pågår mellan januari och juni 2019 ligger fokus på hur staden ska gestaltas rumsligt och i bild. Exempelvis vid utställningar, mässor, kartor och i illustrationer. Etappen är indelad i två delar.

Etapp a:

  • Utställning och mässa
  • Skyltar
  • Profilprodukter
  • Fler nya mallar för trycksaker och digitala kanaler

Etapp b:

  • Utveckling kring hur staden och stadsrummet ser ut i illustration och bild

Har du frågor kring mallarna eller letar du efter andra format? Kontakta enheten visuell kommunikation.

Har du frågor eller synpunkter?

Välkommen att kontakta enhetschef för visuell kommunikation, Sofia Wallner.

Telefon: 031-3678031
E-post: sofia.wallner@intraservice.goteborg.se