Nyhetsbrev


Nyhetsbrev används för att nå ut till sin målgrupp både när det gäller intern och extern kommunikation. Göteborgs Stad har ingen gemensam tjänst för nyhetsbrev utan det kan skapas i olika program och plattformar. Oavsett hur du skapar nyhetsbrevet ska det följa Göteborgs Stads grafiska profil.​

Tänk på

  • Göteborgs Stads logotyp ska synas i sidhuvud. Följ instruktionerna för friyta och storlek som finns på sidan Logotyp.
  • Programmet du använder styr vilka typsnitt som finns tillgängliga. Om du använder nyhetsbrevstjänster där Open Sans finns tillgängligt ska det användas. Annars kan du använda Arial. Skapar du ett nyhetsbrev i form av en pdf använder du typsnitten som finns i affisch-mallarna för formatet A4. Läs mer på sidan Typsnitt.
  • Använd gärna färgplattor eller informationsgrafik för att lyfta fram information. Läs mer på sidan Färg.
  • Budskapet blir tydligare om du använder få foton och illustrationer. Bildvalen ska alltid följa staden bildmanér. Läs mer sidorna på sidan Bild.

Exempel på nyhetsbrev desktop och mobil

Exempel på nyhetsbrev gjorda i en plattform för nyhetsbrev där det layoutade innehållet skickas direkt i ett mejl. Längden på nyhetsbrevet är inte begränsat I sådana plattformar. Exemplen visar hur det kan se ut på desktop och i mobilt läge.

Exempel på nyhetsbrev som pdf

Exempel på nyhetsbrev som pdf
Exempel på nyhetsbrev i form av pdf:er, gjorda i olika layoutprogram som till exempel Indesign, Powerpoint och Canva.

Mallar, inspiration och mer information​

Göteborgs Stad har ingen gemensam tjänst för nyhetsbrev så det finns inga mallar i specifika system utan följ instruktionerna och exemplen på denna sida. För nyhetsbrev i pdf-form finns förslag på layouter i mallarna för A4-affischer I Indesign och Powerpoint på sidan Mallbibliotek.​

Har du frågor eller behöver rådgivning?
Kontakta enheten visuell kommunikation