Mallbibliotek

Här hittar du grundläggande mallar för både Microsoft Office och Adobe-programmen. Stadens mallar är gjorda utifrån krav på tillgänglighet och användarvänlighet och följer den grafiska profilen. Genom mallarna får Göteborgs Stad ett enhetligt utseende på all kommunikation, till exempel presentationer, kontorstryck, inlägg i sociala medier, trycksaker och film.

Mallarnas upplägg

I alla mallar finns stadens logotyp i rätt storlek och format, placerad på den plats den ska vara i formatet. Styckeformat och typografi är anpassat i mallen efter produktens användningsområde. Mallarna innehåller också stadens komplementfärger och instruktioner om hur du använder varje mall.

Arbetet med att utveckla nya mallar pågår löpande och mallbiblioteket fylls på allt eftersom. Om du behöver en mall som inte finns i mallbiblioteket kan du kontakta enheten visuell kommunikation.

Externa användare, till exempel reklambyråer och produktionsbolag, som har behov av avancerade mallar för fler format kan hämta dem från vår ftp-server.

Exempel på hur en mall med olika layoutalternativ kan se ut i Indesign.

Exempel på hur en mall kan se ut i Indesign.

Tillgänglighetsanpassade PDF:er

Alla PDF:er som finns publicerade digitalt i Göteborgs Stads kanaler ska vara tillgänglighetsanpassade. Mallarna är förberedda för att du ska kunna göra en tillgänglighetsanpassad PDF, till exempel genom förinställda styckeformat. En del saker behöver du dock göra själv:

 • Utgå alltid från förinställda styckeformat.
 • Tagga bilder och diagram med alternativtext.
 • Ange dokumenttitel och författar.
 • Definiera läsordning.
 • Exportera och kontrollera PDF:en enligt instruktionerna i mallen.

För Indesignmallarna finns instruktioner direkt i mallen. För Office-mallarna finns information i Datorhjälpen. På sidan Kommunikation i staden finns lathund för tillgänglighetskontroll av pdf:er.

Läs mer om vad som gäller för pdf-filer på goteborg.se på sidan Externa digitala kanaler och tjänster.

Teckenspråksöversättning som QR-kod

Texter översatta till teckenspråk ska du komplettera med en QR-kod länkad till översättningen.

 • Placera QR-koden mot vit bakgrund, efter varje översatt textstycke.
 • Placera symbolen för teckenspråkstolkning bredvid din kod. Symbolen hittar du i instruktionslagret i stadens Indesignmallar eller via Sveriges dövas riksförbund.
 • Anpassa storleken på QR-koden efter avstånd den ska läsas av på. Använd förhållandet 10:1 eller testa att skriva ut.
 • Rubriken Teckenspråk kan finnas med på exempelvis första sidan eller när du vill förtydliga vart QR-koden leder men det är inget krav.
 • Vid språköversättningar kan du lägga till att översättningen gäller för svenskt originalspråk.
 • Samma QR-kod kan användas flera gånger för samma översättning.

Att skapa en QR-kod

Du skapar QR-koden i olika appar eller på websidor. Exempel på app är QR Reader och exempel på hemsida är www.the-qrcode-generator.com. Du skapar QR-koden genom att skriva in en url-länk som genererar din kod.

Teckenspråksforum

Om du har frågor angående teckenspråksöversättningar eller undrar hur du gör en beställning, kontakta Teckenspråksforum.

Lathundar

På sidan Kommunikation i staden hittar du lathundar för mallar.
Läs alltid instruktionslagret direkt i mallarna, där finns mycket matnyttig information.