Illustration och animerad film

Göteborgs Stads illustrationer ska bidra till att förklara något och förstärka en känsla. Illustrationerna kan fylla en funktion som fotografisk bild och film inte kan fånga eller återge. Vi skapar igenkänning och enhetlighet i kommunikationen genom att följa stadens illustrationsmanér både i illustrationer och animerad film.

Fotografisk bild och film är alltid förstahandsvalet när du ska bildsätta stadens kommunikation. I andra hand väljer du illustration och animerad film.

Illustrationer som beskriver och förklarar

Illustrationer som beskriver eller förklarar något ska vara enkla och tydliga. De ska användas för att till exempel beskriva processer eller göra instruktioner tydligare. De kan också användas för att återge eller symbolisera en plats eller byggnad.

Illustrationsmanérets karaktärsdrag:

 • Enkla, geometriska former och tydliga linjer med rundat avslut.
 • Hela linjeillustrationen har samma färg.

Exempel på illustrationer gjorda i linjemanéret för illustration som beskriver och förklarar något.

Tjocka linjer ger illustrationen tydlighet och karaktär. De tunna linjerna (halva tjockleken) passar för detaljer.

Illustrationer som förstärker en känsla

Illustrationer som väcker en känsla eller förstärker en upplevelse ska bidra till att förmedla något som är svårt att gestalta med fotografisk bild. Ett användningsområde är till exempel svåra eller känsliga ämnen. De kan också användas för att väcka nyfikenhet eller intresse i kampanjer.

Illustrationsmanérets karaktärsdrag:

 • Stora enkla former med fyllda färgfält och detaljer i linjer.
 • Intressanta kompositioner och en känsla av närvaro.
 • Lekfulla proportioner som erbjuder fri gestaltning av kroppar, miljöer och objekt.

Animerad film som görs i detta manér ska inte vara längre än 40 sekunder. De passar för kampanjer i sociala medier, digitala skärmar och som animerad loop i en digital puff.

Exempel på känsloskapande illustrationer.

Illustrationer som förstärker en känsla eller upplevelse kan vara både abstrakt och figurativ, positiv eller negativ.

Animerad film

Alla illustrationer som görs i Göteborgs Stad ska gå att animera. Animerade filmer ska röra sig på ett enkelt och mjukt sätt med få effekter. Övergångar mellan filmskyltar, bild och slutruta med logotyp ska klippas in, inte animeras med tillagda effekter. Läs mer om filmgrafik och se exempel här.

Exempel på animerad filmgjord enligt stadens illustrationsmanér.

Användning av illustration och animerad film

Gör så här!

Exempel på hur du ska använda illustration.

 • Använd stadens komplementfärger eller den utökade färgpaletten.
 • Använd ett fåtal färger med bra kontrast.

Exempel på hur du ska använda illustration.

 • Placera alltid illustrationen mot enfärgad bakgrund, antingen vit eller en färg som harmonierar med illustrationen. Tänk på konstrasten.
 • Håll koll på att illustrationerna skalas proportionerligt och att de har tillräckligt hög upplösning för formatet du ska använda den i.

Exempel på hur du ska använda illustration.

 • Placera illustrationen så att den kompletterar texten eller sammanhanget den ska förtydliga.

Gör inte så här!

Exempel på hur inte du ska använda illustration.

 • Använd inte Göteborgsblå i illustrationer.
 • Använd inte för många färger eller färger som skär sig eller har låg kontrast.

Exempel på hur inte du ska använda illustration.

 • Placera inte illustrationen mot ett foto eller rörig bakgrund.
 • Skala inte om illustrationerna så att proportionerna förändras eller kvaliteten försämras (blir pixliga eller suddiga).

Exempel på hur inte du ska använda illustration.

 • Använd inte illustrationen som logotyp.

Ladda ner från mediabanken

Alla illustrationer i stadens mediabank följer stadens illustrationsmanér. Läs mer om mediabanken på Kommunikation i staden. Där hittar du även lathundar.

Kontakta enheten visuell kommunikation för att få tillgång till en grunduppsättning illustrationer som professionella animatörer kan använda för att producera animerad film.