Grafisk profil

Göteborgarna ska enkelt kunna ta del av Göteborgs Stads tjänster. Det är en demokratisk rättighet. Därför ska vi kommunicera tydligt, öppet, aktivt och trovärdigt. Göteborgs Stads grafiska profil gör oss tydligare som avsändare och stärker bilden av oss som en stad.

Profilens byggstenar

Det övergripande målet med Göteborgs Stads kommunikation är att skapa kännedom om stadens arbete. Enhetlig kommunikation är ett sätt att öka tydligheten för boende, besökare och näringsliv. Även om vi är många fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag som verkar inom en rad olika områden, ska det vara tydligt att vi är en stad, Göteborgs Stad. Göteborgs Stads grafiska profil innehåller fem byggstenar som gör kommunikationen lätt att känna igen och ta del av.

  • Logotyp
  • Färg
  • Typsnitt
  • Bild
  • Designsystem

Exempel på affisch med de fem byggstenarna logotyp, färg, typsnitt, bild och designsystem markerade.

Göteborgs grafiska profil innehåller fem byggstenar som tillsammans skapar igenkänning i all kommunikation.

Tillgänglig kommunikation

Genom en tillgänglighetsanpassad och inkluderande kommunikation säkerställer du att alla människor har jämlika möjligheter att ta till sig informationen och ta del av Göteborgs Stads tjänster. Därför är det viktigt att du följer stadens grafiska profil och de instruktioner som finns här i manualen.

Göteborgs Stads grafiska profil utgår från krav på tillgänglighet, användarvänlighet, effektivitet och digitalisering. Profilen och instruktionerna är framtagna för att kommunikationen ska vara tillgänglig för alla människor, oberoende av individers olika förutsättningar och behov.

Det handlar till exempel om att ha hög kontrast mellan bakgrundsfärg och text och att använda versal-gemen text – för att det ska vara lättare att läsa. Det handlar även om att göra normmedvetna bildval för att skapa mer tillgängliga sammanhang i bild.

Lagen om webbtillgänglighet

Göteborgs Stads grafiska manual och mallar följer den internationella standarden WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) för tillgänglighet i digitala gränssnitt och för digitalt innehåll. WCAG innehåller ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll tillgängligt även för personer med olika funktionsvariationer. Det blir dessutom mer användbart för alla användare.

Läs mer om tillgänglighet på funka.com

Ladda ner sammanfattning

Om du behöver hålla, eller själv få, en snabb presentation av Göteborgs Stads grafiska profil finns en sammanfattning PDF-form. Kontakta enheten visuell kommunikation om du behöver sammanfattningen som PPT-presentation.