Foto: Lo Birgersson

Utställning och mässa

Göteborg Stads verksamheter är till för boende, besökare och företag i Göteborg. Det betyder att verksamheterna ibland behöver visa upp vad de erbjuder på olika typer av mässor och evenemang. Även här är det viktigt att det är tydligt för mottagaren att det är Göteborgs Stad som är avsändare, vilket ska synas på det material som visas.

Staden äger fyra containrar för uthyrning som kan användas av alla verksamheter. Mer information om dessa finns under verktyg på Intranätets temasida Kommunikation i staden. 

Mallar för och anvisningar för utställningar och mässor kommer under april 2019. Mallar för strandflaggor och roll ups hittar du under mallar

Ta kontakt med Visuell kommunikation om  du behöver hjälp med att ta fram specialformat och produkter för mässor.