Foto: Lo Birgersson

Typografi

Här kan du läsa om stadens typsnitt och riktlinjer för hur vi utformar och placerar text i tryck och digitala kanaler.


Typsnitt i trycksaker

Inom trycksaksproduktion använder vi typsnitten Gotham och Caslon. Gotham är vårt huvudtypsnitt och Caslon används i längre brödtexter. För att underlätta finns färdiga styckeformat i mallarna.

För att säkra tillgängligheten använder vi bara svart eller vit text. Valet avgörs av bakgrunden. Huvudsakligen skriver vi texten versalgement, alltså inledande stor bokstav följt av små bokstäver.

Vid framställning av original för exempelvis trycksaker och skyltar, används professionella design- och layoutprogram och då ska identitetstypsnitten Gotham och Caslon användas. Du som har en licens för Indesign ägd av Göteborgs Stad, vänder dig till Visuell kommunikation för att få tillgång till dessa teckensnitt.

Typsnitt i digitala kanaler och film

Open Sans ska användas i både rubriker och löptext i alla digitala kanaler, även film. För att underlätta finns färdiga styckeformat i mallarna för digitala kanaler och film. Open Sans Extrabold används för rubriker.

Open Sans är ett kostnadsfritt typsnitt med bra skärm- och språkstöd. Det ger hög tillgänglighet och flexibilitet i rubriker, brödtext och mindre puffar utan att bli identitetslöst.

Maila Visuell kommunikation för att kostnadsfritt få tillgång till typsnittet.

Typsnitt för kontorsanvändning

Vardagstypsnitten för kontorsanvändning är Arial och Times. De finns som standard på alla datorer inom organisationen, vilket gör det enkelt för alla att följa profilen.