Foto: Lo Birgersson

Tryck

Här får du veta mer om stadens mallar för olika sorters trycksaker. Du får också exempel på hur vi enkelt och tydligt kan kommunicera med göteborgarna genom vår grafiska profil.

Designsystem

Vårt designsystem ger möjlighet till ett enhetligt uttryck med utrymme för variation. Det bygger på ett rutnät som du kan använda på olika sätt beroende på budskap.

Som stöd för att skapa en bra form har varje mall flera färdiga layoutvarianter. Du kan också själv forma din layout utifrån designsystemet och de riktlinjer som du kan läsa om här under.

Du hittar samtliga mallar för utskrift och tryck under mallar. Har du behov som inte ryms i de färdiga mallarna kontaktar du enheten visuell kommunikation som hjälper dig att ta fram det du behöver.

1. Minsta yta för typografi, bild och luft. 2. Största yta för typografi, bild och luft. 

Designsystemet bygger i grunden på tolv spalter, men varje textfält, bild och färgfält bör inte löpa över färre än fyra spalter. Budskapet blir tydligare om du använder få foton och illustrationer. Du kan också använda färgplattor, men var inte rädd för vita ytor. Alla delar av designsystemet behöver inte fyllas.

Stadens logotyp har en fast plats och storlek i alla format. Även marginalerna, sidhuvud och sidfot utgör ett fast ramverk.

Exempel på A4-framsidor. Du kan använda puffar, färgplattor med text, för att förstärka ett budskap eller lyfta fram information. Puffarna kan placeras mot vit bakgrund eller över en del av ett foto. Exemplet visar puffar med minsta tillåtna storlek, fyra spalter bred.

Exempel på A4 med framsida och uppslag. En illustration kan placeras på flera sätt, till exempel mot en färgad bakgrund. Här kan du läsa mer om illustrationer.

Exemplen visar hur samma innehåll kan användas i olika format, här A4, A5 och 99x210. Återkommande färger och foton kan vara ett bra sätt att hålla ihop layouten. Tänk på att du kan välja olika utsnitt av ett foto för att anpassa det till olika format och sammanhang.  

Profiltryck

Riktlinjer för hur den grafiska profilen tillämpas på kläder och fordon i Göteborgs Stad hittar du som pdf i fillistan längst ned på sidan. Dessa riktlinjer kommer att uppdateras i en senare etapp i utvecklingen av stadens grafiska manual. Behöver du andra typer av profiltryck vänder du dig till enheten visuell kommunikation.

Visitkort 

Stadens visitkort beställs genom WINST enligt vanliga beställningsrutiner.