Foto: Lo Birgersson

Stillbild och rörlig bild

Bilder och film förstärker våra skrivna budskap och hjälper oss att förmedla stadens värden. Ibland är film det självklara valet. Lika ofta kan en eller ett par stillbilder säga lika mycket, kosta mindre och gå snabbare att ta fram.

Bildspråk

Samma bildspråk och känsla gäller för fotografier och rörlig bild. Bildspråket fungerar oavsett kvalitet på utrustning och kännetecknas av:

Dokumentärt förhållningssätt

All bild och film i staden ska ha ett dokumentärt förhållningssätt. Vi visar verklig verksamhet och riktiga medarbetare där det händer. Det skapar stolthet och delaktighet. Exempel är elever i klassrum, brukare och medarbetare på äldreboende, aktivitet i idrottsanläggningar, folkliv och evenemang.

Målet är realism och närvaro genom ett filmiskt uttryck även i stillbild. Bilderna ska vara levande, oväntade och visa glädje, delaktighet och aktivitet. De ska inspirera och väcka nyfikenhet.

Ifrågasätt normer

Göteborgs Stad ska arbeta normmedvetet. När det gäller foto och rörlig bild betyder det att vi:

 • identifierar och ifrågasätter normer
 • tänker normkreativt när vi väljer vilka som är med på bild, utan att visa alla olika utseenden i samma bild
 • synliggör personer inom och utanför normen och strävar efter att alla visas på ett fördomsfritt sätt
 • så långt som möjligt undviker att använda skådespelare och modeller.

Lär dig mer i handboken Bilder som förändrar världen av Gävle kommun och genusfotografen Tomas Gunnarsson.  

Samtycke

Gällandes samtyckesblanketter kontakta ert lokala Dataskyddsombud och Dataskyddskontakt.

Citaträtt

Upphovsrättsskyddade verk, så som konstverk, musik, tv och foton, kan du ibland behöva tillstånd för att ha med i bild. Ibland går det dock istället att hävda citaträtt. 

Citaträtten får endast hävdas när det handlar om information, aldrig vid reklam. Något förenklat gäller det om det inte går att urskilja verket, om det passerar förbi eller inte är i fokus. Det kan ibland också gå att hävda citaträtt om det finns ett tydligt syfte med användningen och god sed följs. I annat fall måste du ha upphovsrättsägarens tillstånd. Byggnader får i princip alltid avbildas.

Läs gärna vidare på www.bonuscopyright.se.

Stillbild

Tänk på det här när du väljer och tar stillbilder:

 • Fånga ögonblick för att skapa levande och aktiva bilder.
 • Att gå nära förstärker känslan av närvaro och delaktighet.
 • Använd rena kompositioner där det viktiga i bilden ligger i fokus.
 • Undvik stökig bakgrund som lätt stör och att ställa personer nära väggar och hörn. Det är bra att skapa djup i bilden.
 • Undvik ryggar, välj ögonkontakt och relevanta uttryck.
 • Vad är budskapet och vad säger bilden? Kan den misstolkas eller kränka?

Mediabanken

Stadens mediabank (tidigare bildarkivet) innehåller bilder och illustrationer som är fria för nedladdning. Alla användare inom staden har grundbehörighet för att titta i bildarkivet. För att ladda hem bilder och illustrationer krävs en högre behörighetsnivå. Du som arbetar med kommunikation ska ha den högre behörighetsnivån.

Du hittar mediabanken på media.goteborg.se. Läs mer om mediabanken på intranat.goteborg.se.

Rörlig bild

I rörlig bild kan du använda många verktyg vilket kan göra processen komplicerad. Därför är det viktigt att tänka till innan du sätter igång. Vad är syftet? Var ska produkten publiceras? Hur ska den spridas? Är budgeten realistisk? Vad är det för typ av produktion du behöver? Kan du göra det själv med din mobil, mikrofon och dator? Eller krävs det mer folk, förberedelser och teknik? Visuell kommunikation har i uppdrag att ge råd, samordna och att jobba kostnadseffektivt i små som stora produktioner. Fråga gärna oss.

 

 

​Inspirationsfilm för alla filmare oavsett kunskapsnivå.

Grafiska element

Oavsett vilken typ av film du gör ska stadens logotyp alltid vara med. Du hämtar logotypen i svg-format under Logotyp. Färdiga mallar för filmgrafik med logotyp, grafik, färg, plattor och namnskyltar kan du ladda ned under Mallar. I film har vi alltid stadens logotypen i slutrutan.  

Exempel på namnskyltar och textplattor.

​Verktyg för grafik

Om ni vill köpa in appen Clipsk informera då leverantören om att det är Göteborgs stads version ni beställer. På så sätt får ni en version skräddarsydd efter stadens grafiska profil.

Filma själv med mobilen

Att göra rörlig bild kan bli kostsamt i både tid och pengar. För att fördela resurser och energi rätt, rekommenderar vi att du vid enklare produktioner så som intervjuer och dokumentation filmar själv med din mobiltelefon.

Tänk på det här:

 • Det viktiga är vad som sägs. Ta om flera gånger och ställ frågan på olika sätt.
 • Filma alltid med telefonen på tvären så att bilden blir liggande.
 • Håll telefonen eller kameran stilla och låt rörelsen hända i bilden.
 • Ta många klippbilder, nära och långt ifrån.
 • Filma intervjuer med stativ eller stadig hand. Låt intervjupersonen stå nära dig och kameran, men inte direkt framför en vägg.
 • Var noga med ljudet eftersom det påverkar helhetsbilden.
 • Klipp i till exempel iMovie och gör klipp utan effekter och animeringar.
 • Filmen ska vara högst en minut lång.
 • Under avsnittet logotyp för film, på sidan logotyp kan du ladda ned slutruta med logotyp för mobiltelefon.
 • Under avsnittet mallar finns Photoshop- Illustrator- samt PowerPoint-mallar för textplattor.

Faktafilm i sociala medier

I sociala media har vi ofta ljudet avstängt. Därför kan det vara effektivt att göra film med endast text, grafik och bild. Detta kallas ofta KIT-film, men vi i Göteborgs Stad har valt att kalla det faktafilm. När vi gör faktafilm måste vi alltid tänka på tillgänglighet. En berättarröst måste säga det som finns som text i filmen. Det får heller inte vara för många element som konkurrerar om uppmärksamheten.

Musik

Musik i film ska bidra med känsla, energi och hjälpa till att driva berättelsen framåt. Den ska inte störa eller ta över. Tänk på att intrycket från musik generellt är starkare än från bild. En grundregel är att ha musik utan text, då de sjungna orden kan förvirra och ge dubbla budskap.

När du väljer musik till din film är det viktigt att du innehar samtliga rättigheter för använda den och att musiken stämmer överens med stadens riktlinjer och förhållningssätt. Göteborgs Stad jobbar med musikbolaget Epidemic Sound. Har du frågor kring hur det fungerar kontaktar du enheten visuell Kommunikation.

Ljud och röster

Berättarrösten i en film kallar vi för voice over. Det kan vara en gymnasietjej, en äldre man eller en medarbetare i staden. Vem du väljer beror på syfte, målgrupp och koncept – och påverkar tittarens upplevelse och ditt budskap. Tänk, testa och var normkritisk. Voice over kan spelas dokumentärt på inspelningsplatsen eller i studio.

När du spelar in på plats:

 • Ha med externa mikrofoner, speciellt till mobilfilmer.
 • Ge referens i bild så tittaren ser vilka ljudelement som stör det som sägs, till exempel byggbuller, folksamlingar eller trafik.

När rösten spelas in i efterhand:

 • Jobba med hur personen som berättar låter.
 • Ge den som berättar regi och direktiv.
 • Tänk på att energi och engagemang gör det lättare att höra budskapet.
 • Jobba med det omgivande ljudet: prata nära mikrofonen, dämpa och få tydligare ljud genom att till exempel sitta i en bil eller med en filt över huvudet.
 • Tänk på att det är svårare att komma undan med dåligt ljud, än med dålig bild. 

Textning och tillgänglighetsanpassning

All film som produceras inom Göteborgs Stad ska vara textad. Du kan texta direkt i iMovie, Premiere, eller det klipprogram du använder. Du kan också använda externa program som amara.org. Du har två alternativ:

 • Skapa en extern .srt-fil, som sedan kopplas till din film. Fördelen är att tittaren kan se filmen helt utan undertext och att du kan lägga till undertexter på olika språk och låta tittaren själv välja. Nackdelen är att du har liten möjlighet att ändra textens utseende. Rekommendationen är därför att du använder standardformat för typsnitt, storlek och bakgrund.
 • Bränn in texten i filmen. Fördelen är att du kan ändra typsnitt och utseende. Nackdelen är att tittaren måste se filmen textad och att du bara kan ha en undertext på ett språk.

Läs mer om tillgänglighetsanpassning på funka.com

Lagring och arkivering

Alla färdiga filmer som producerats inom Göteborgs Stad ska arkiveras som masters i högsta möjliga kvalitet hos den som producerat filmen.

Ett vanligt format för större produktioner är ProResHQ422. För att göra filmen flexibel och användbar i andra sammanhang rekommenderar vi då också du sparar en högupplöst version utan grafik, voice over, musik och undertext.

Hur stadens filmer ska lagras, arkiveras och finnas tillgängliga är ett utvecklingsarbete som fortsätter under 2018. Idag laddas färdiga filmer upp på play.goteborg.se. Rekommenderat format för uppladdning är h264. Oavsett vilken plattform filmen laddas upp på ska textrutan under filmen innehålla vem som producerat/produktionsbolag, beställare, kontaktperson för projektet och om det finns några tidsbegränsade rättigheter.

Play.goteborg.se är ett internt verktyg som inte används för att sprida film externt. I första hand ska film visas i ett relevant sammanhang – exempelvis på en enhetssida.

Konsument och Medborgarservice ansvarar för stadens YouTubekonto som är den primära externa kanalen för film förutom goteborg.se. De kan hjälpa dig att länka filmerna du laddat upp på play.goteborg.se för publicering och spridning."