Foto: Lo Birgersson

Sociala medier

Alla verksamheter i Göteborgs Stad som finns i sociala medier ska följa stadens grafiska manual.

Logotyp och avsändare

För att tydliggöra att Göteborgs Stad är avsändare ska stadens logotyp alltid användas i profilbild för konton, kanaler, sidor eller sponsrade inlägg i sociala medier. Logotypen i anpassade format finns att ladda ned längst ned på sidan.

I profilbilder ska den stående logotypen mot vit bakgrund användas.

Tillgänglighet och innehåll i sociala medier

Alla krav som ställs kring tillgänglighet i digitala kanaler gäller även för sociala medier. Läs mer under Digitalt.

Typografi och komplementfärger

I Göteborgs Stads grafiska manual under Typografi framgår vilka typsnitt och komplementfärger som ska användas. När innehåll som består av film, filmgrafik eller foto produceras i sociala medier gäller de anvisningar som finns under Stillbild och rörlig bild.

Illustrationer och animationer i sociala medier ska följa Göteborgs Stads illustrationsmanér. Läs mer under Illustration och animation.

Stadens riktlinjer för sociala medier

Omslagsbilder

En omslagsbild ska bestå av en sammanhängande bild, det vill säga aldrig ett kollage. Den kan vara ett foto, en film, en illustration eller text mot en enfärgad bakgrund. När foto används som omslagsbild ska text eller grafik inte placeras på bilden. När en budskapsrubrik används mot enfärgad bakgrund, ska samma budskap finnas med i löpande text på sidan eller kontot av tillgänglighetsskäl. Använd stadens typsnitt och komplementfärger och följ de anvisningar som finns för kontrast och läsbarhet i avsnitten Digitalt och Typografi i manualen. Mallar för omslagsbilder finns att ladda ned från sidan mallar.

Exempel på omslagsbild i stadens bildmanér.

Exempel på omslagsbild med budskapstext mot en av stadens komplementfärger.

Omslagsbilden ska komponeras så att väsentlig information framgår tydligt. Kontrollera alltid hur omslagsbilden ser ut i olika enheter, (mobiltelefon, surfplatta och dator) så att bilden inte beskärs på ett oönskat sätt eller döljs av profilbild. En bild som ser bra ut och anpassas för sociala medier i desktop, kommer automatiskt att beskäras när den laddas upp och därför se annorlunda ut i till exempel en mobiltelefon.

1 Exempel på omslagsbild där informationen framgår väl synligt.
2 Exempel på omslagsbild som inte anpassats efter förutsättningarna.  

 

Inlägg i sociala medier

Inlägg i sociala medier kan vara foto, film, illustration, animation eller en text mot en enfärgad bakgrund. Använd stadens bildmanér, typsnitt och komplementfärger och följ de anvisningar som finns för kontrast och läsbarhet i avsnitten Digitalt och Typografi i manualen.

Om inlägget består av textbudskap mot enfärgad bakgrund ska inlägget kompletteras med relevant information i inläggets textdel. Mallar för inlägg finns att ladda ned under sidan mallar.

Exempel på inlägg med statisk bild i stadens bildmanér. Göteborgs Stads som avsän­dare i profilbilden.

Exempel på inlägg med textbudskap mot en av stadens komplementfärger. Göteborgs Stads som avsän­dare i profilbilden.

Exempel på inlägg med rörlig bild. Göteborgs Stads logotyp i slutruta film och i profilbilden. Använd Göteborgs Stads mallar för filmgrafik som du hittar under avsnittet mallar. Mallarna gäller både rörlig bild och animation.

Facebook

1. Använd Göteborgs Stads logotyp som profilbild.
2. Skapa sidan i organisationens eller projektets namn.
3. Omslagsbild med ett foto, en film, en animation, en illustration eller en text mot en enfärgad bakgrund. 820x312 pixlar.
4. Inlägg

 

Twitter

1. Använd Göteborgs Stads logotyp i profilbilden. Den finns att ladda ned längst ned på sidan. 
2. Skapa kontot i organisationens eller projektets namn.
3. Omslagsbild kan vara ett foto, en illustration eller en text mot en enfärgad bakgrund. 1500x500 pixlar.
4. Inlägg

Linkedin

1. Använd Göteborgs Stads logotyp i profilbilden. Den finns att ladda ned längst ned på sidan.
2. Skapa kontot i organisationens namn.
3. Omslagsbild kan vara ett foto eller en illustration. Omslagsbild företag 1584x768 pixlar. Omslagsbild personlig profil 1584x396 pixlar.
4. Inlägg

 

Youtube

1. Använd Göteborgs Stads logotyp i profilbilden. Den finns att ladda ned längst ned på sidan.
2. Skapa kontot i organisationens eller projektets namn.
3. Omslagsbild kan vara ett foto, en illustration eller en text mot en enfärgad bakgrund. 2560x1440 pixlar.
4. Film. Utgå ifrån Göteborgs Stads mallar för film. De finns att ladda ner under
Mallar

Instagram

1. Använd Göteborgs Stads logotyp i profilbilden. Den finns att ladda ned längst ned på sidan. 
2. Skapa kontot i organisationens eller projektets namn.
3. Användarnamnet skapas i organisationens eller projektets namn. 
4. Inlägg med ett foto, en film, en animation, en illustration eller en text mot en enfärgad bakgrund.


­